POZNAŃ - Warsztaty z elektronicznej ewidencji odpadów w systemie BDO

Rejestracja
Członkowie Rady RIPOK
Zakończenie rejestracji 22.01.2020 15:00
530,00 PLN + VAT
651,90 PLN brutto

Grupa zorganizowana (minimalnie 20 osób)
Zakończenie rejestracji 22.01.2020 15:00
450,00 PLN + VAT
553,50 PLN brutto

Uczestnik
Zakończenie rejestracji 22.01.2020 15:00
590,00 PLN + VAT
725,70 PLN brutto

Opis wydarzenia
Warsztaty: Elektroniczna ewidencja odpadów w systemie BDO

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) to system informatyczny, utworzony na podstawie przepisów ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. DzU z 2019 r. poz. 701 z późn. zm) art. 79 ust. 1. Data uruchomienia była wielokrotnie przesuwana. Integralną częścią BDO jest rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Został on uruchomiony 24 stycznia 2018 r. i jest to pierwszy element BDO. Z kolei od 1 stycznia 2020 r. uruchomione zostały  kolejne moduły systemu tj. ewidencji i sprawozdawczości. Umożliwiły one uzyskanie aktualnej informacji na temat ilości odbieranych, zbieranych i transportowanych odpadów oraz miejsca ich przekazania i przetwarzania. Operacje są realizowane na bieżąco. Polska tworzy całkowicie od podstaw własny system BDO. Ten unikatowy na skalę światową projekt, jest realizowany przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy w ścisłej współpracy z Ministerstwem Środowiska.
Więcej informacji na stronie: bdo.abrys.pl

Korzyści z warsztatów

W jaki sposób należy prowadzić elektroniczną ewidencję odpadów w systemie BDO?

Jak prawidłowo korzystać z modułu ewidencji odpadów ?

Jak wypełniać karty przekazania i ewidencji odpadów (prezentacja wszystkich kart)?

Jak korzystać z nowego narzędzia, aby uniknąć błędów?

Co można zyskać z wprowadzenia systemu BDO?

Tego dowiedzą się uczestnicy warsztatów, które poprowadzi Damian Korczewski, dyrektor ds. jakości, Krynicki Recykling S.A.

Adresaci warsztatów

Przedsiębiorcy zobowiązani do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z katalogiem odpadów

Specjaliści ds. ochrony środowiska

Przedstawiciele firm prywatnych zajmujących się zagospodarowaniem odpadów

Reprezentanci przedsiębiorstw funkcjonujących w gospodarce wodno-ściekowej 

Przedstawiciele samorządów 


 PROGRAM WARSZTATÓW

 Prowadzący:  Damian Korczewski, dyrektor ds. jakości, Krynicki Recykling S.A.

  10.00 – 10.30  Najważniejsze informacje o systemie BDO

·     Główne założenia i cele nowelizacji ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 r. t.j. Dz. U. 2019 poz. 701 z późn. zm

·     Wpis do rejestru 

·     Karty przekazania odpadów komunalnych (KPOK) oraz karty przekazania odpadów (KPO) – wymogi ustawowe  

·       Sankcje karne z tytułu nieprzestrzegania obowiązków ustawowych 

·       Najczęściej pojawiające się wątpliwości dotyczące BDO 

·       Ocena nowelizacji - błędy i luki systemu 

·       Korzyści płynące z systemu BDO 

·       Kierunki dalszych zmian w ustawie o odpadach


10.30 – 12.00 Wprowadzenie do elektronicznego modułu ewidencji odpadów w systemie BDO 

·       Główne założenia funkcjonalno-organizacyjne modułu ewidencji odpadów BDO 

·       Karta przekazania odpadów komunalnych – wystawianie, rejestracja, potwierdzanie 

·       Karta przekazania odpadów – wystawianie, rejestracja, potwierdzanie 

12.00 – 12.30 Przerwa kawowa

12.30 – 13.00 Wprowadzenie do elektronicznego modułu ewidencji odpadów w systemie BDO 

·       Ewidencja odpadów w BDO 

·       Moduł sprawozdawczości 

·       Moduł API 

·       Uwagi, spostrzeżenia, doświadczenia z pilotażu wstępnego modułu ewidencji BDO 

13.00 – 14.00 Pytania, dyskusja 

14.00 – 15.00 Lunch

UWAGA:
Niedokonanie wpłaty nie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału. Zamiast zgłoszonej osoby w warsztatach może wziąć udział inny pracownik firmy. Istnieje możliwość anulacji zgłoszenia na "Warsztaty z elektronicznej ewidencji odpadów w systemie BDO " do dziesięciu dni przed wydarzeniem. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie.

Dostęp do BDO https://bdo-test.mos.gov.pl/ jest możliwy za pośrednictwem https://login.gov.pl/ Potrzebne jest zatem posiadanie profilu zaufanego. Użytkownik BDO musi też zadbać o uzyskanie hasła do konta w BDO, ponieważ będzie go potrzebował do podłączenia się do swojej firmy. 

Termin i miejsce
Rozpoczęcie:
23.01.2020 10:00
Zakończenie:
23.01.2020 15:00

Biurowiec Delta,
ul. Towarowa 35, Poznań 61-896

Pokaż na mapie

Strona wydarzenia:
http://bdo.abrys.pl

Udostępnij znajomym

Organizator

Abrys Sp. z o.o.

ul.Daleka 33, 60-124 Poznań

b.krawczyk@abrys.pl

539 549 453

Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą Polityką Prywatności
pl